Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta, în perioada 10 martie – 08 aprilie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), din cadrul Masurii 19 Dezvoltarea locala LEADER – Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, depuse de potentialii beneficiari.
Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.mapam.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-sdl-aferente-masurii-19-dezvoltarea-locala-leader.html
- ♦ -
Programe destinate IMM-urilor, finantate de la bugetul de  stat, ce urmeaza a fi lansate în  anul 2016
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Program cu finanţare externă Eficienţa Energetică

Program cu finanţare externă PA 05 – Eficienţa Energetică

Program: Eficienţă energetică în industrie; Perioada Program 2013-2017
Linia de finanţare: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (MFSEE)
 • Operator de Program: Ministerul Economiei, Directia Politici Industriale si Competitivitate
 • Obiectiv general: Reducerea emisiilor de gaze de seră şi poluatori atmosferici
 • Obiectiv specific: Imbunătăţirea eficienţei energetice în industrie, în special în industria cu poluare şi consum energetic mare.
 • Rezultate aşteptate: Modernizarea instalatiilor si echipamentelor unui numar estimat de 20 de IMM-uri din industrie in vederea reducerii consumului de energie
 • Valoarea totală este de 8.235.294 Euro (fonduri SEE) - cofinanţare per program: 1,411,765 €
 • Valorile finanţărilor nerambursabile pe proiect: minim – 200.000 Euro, maxim – 700.000 Euro.
 • Finanţarea este de tip nerambursabil şi constă în decontarea, în baza unei scheme de ajutor de stat pentru eficienţă energetică, a cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului. Se finanţează proiecte care răspund obiectivelor şi se încadrează în grila de evaluare tehnică şi financiară. 
 • Rata de finanţare din fondurile nerambursabile ale programului (raportată la bugetul total al proiectului) nu poate depăşi 70%. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar - cel puţin 30% din costurile eligibile, (surse proprii sau surse atrase). 
 
Solicitanţii eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial (IMM), exceptând următoarele sectoare (conform schemei de ajutor de stat): pescuit şi acvacultura; construcţia de nave; industria alimentara; industria carboniferă; industria siderurgică; fibrelor sintetice; producţia primară a produselor agricole; susţinerea financiară a activităţilor de export, reţele de distribuţie. 
 
Agenţia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest invită IMM-urile interesate de programul Eficienţa energetică în industrie, pentru IMM-uri, să îşi declare intenţia de participare la unul dintre viitoarele evenimente ce vor fi destinate acestui program.
 • În perioada următoare, vor fi organizate o conferinţă la Bucureşti şi seminarii informative pentru acelaşi apel în Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.
 • Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze datele de contact în chestionarul creat online, pe site-ul Agenţiei de Dezvoltare Nord Vest. ! Nu uitaţi să specificaţi locaţia unde doriţi să participaţi. !
 • Data limită pentru declararea intenţiilor de participare este 20.01.2014, ora 11.
 • Sunt încurajate proiectele bilaterale realizate în cooperare cu parteneri din statele donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda, Liechtenstein).
Informaţii suplimentare: eeagrants@minind.ro

http://www.eeagrants.ro/eficienta-energetica
http://www.nord-vest.ro/Noutati-POR/In-atentia-mediului-privat---evenimente-destinate-Programului-cu-finantare-externa-Eficienta-Energetica--eID1581.html


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503300
Fax: +40.264.591637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Program cu finantare externa Eficienta Energetica