Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Despre Noi » Organizare » Cariera

                                                                                                                                                
 A N U N Ţ
 
 
 
            Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, jud. Cluj, în baza Legii nr. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţiei publice de execuţie vacante, pe durată nedeterminată :
Denumirea posturilor :
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – 1 post
Condiţii generale de participare la concurs: condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice de participare la concurs:
 • de consilier juridic clasa I grad profesional asistent :
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul juridic;
            - vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului :
 • proba scrisă : 27.06.2017, ora 10,00
 • proba de interviu : se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de maxim 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a
Date de contact: relaţii suplimentare la telefon : 0264-597075  sau  e-mail :   smaranda.proorocu@prefecturacluj.ro şi e-mail : “cornelia.hara@prefecturacluj.ro”.
 
 
PREFECT,
 
Prof.dr.ing. GHEORGHE IOAN VUŞCAN

Bibliografie

Formular de inscriere
A N U N Ţ
 
 
 
            Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 .
Denumirea postului- Şofer – post vacant contractual pe durată nedeterminată .
Condiţii specifice de participare la concurs:
 • nivelul studiilor : medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
 • permis de conducere categoria B, C şi minim 5 ani vechime
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului :
 1. selecţia dosarelor : maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor
 2. proba scrisă : 04.07.2017, ora 10
c)  proba practică în data de: 06.07.2017, ora 12,00
c)  proba de interviu : 10.07.2017, ora 12,00
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei .
Probele se desfăşoară la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj din Cluj-Napoca,  B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58
Date de contact: Compartiment Resurse Umane, telefon : 0264-597075  sau 0264-503335 
 
 
 
P. PREFECT
 SUBPREFECT
 
Zoltán GYÖRKE

Bibliografie


Formular de inscriere

Rezultate selectie dosareA N U N Ţ
 
 
            Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, jud. Cluj, organizează concurs în data de 11.07.2017 pentru ocuparea următorului post contractual, temporar vacant, conform prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 .
Denumirea postului- consilier pentru afaceri europene– post temporar vacant contractual pe durată determinată .
Condiţii specifice de participare la concurs:
 • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul relaţii internaţionale şi studii europene
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani
 • cunoaşterea limbii franceze sau limbii engleze – nivel avansat – dovedită cu atestat
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel avansat – dovedite cu documente din care să reiasă acest lucru
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului :
 1. selecţia dosarelor : 19.06- 20.06.2017
 2. proba scrisă : 11.07.2017, ora 10
c)  proba de interviu : 17.07.2017, ora 10,00
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei .
Probele se desfăşoară la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj din Cluj-Napoca,  B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58
Date de contact: Compartiment Resurse Umane, telefon : 0264-597075 . 
 
 
P. PREFECT
 SUBPREFECT
 
Zoltán GYÖRKE

Bibliografie

Formular de inscriere

 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Posturi scoase la concurs